ZD & ZMP

Goethe-Zertifikat B1 - Informácie:

Termíny skúšky:

Priebeh skúšky:

Prihláška a podmienky prihlásenia:

Odporučené učebnice:

Cvičenia a informačné materiály nájdete tu

  •  
  • Bližšie informácie ako aj skúšobný poriadok a vykonávacie predpisy nájdete tu
  •  
  • Vykonávacie predpisy
  • Skúšobný poriadok
  • Informácie