Platby

Poplatok za štúdium na JŠ je možné zaplatiť aj prevodom na účet

  • č. účtu SK1481800000007000506804
  • variabilný symbol: 09012019 (platba za september 2018 - január 2019)
  • variabilný symbol: 02062019 (platba za február - jún 2019)
  • variabilný symbol: 999 (pri platení za štátne skúšky)
  • správa pre prijímateľa: meno a priezvisko poslucháča
  •  
  • zápisné 10€ je potrebné uhradiť s prvou platbou
Kurz 4 hod.
týždenne (spolu 140 vyuč. hodín)
zápisné
(každý školský rok)
školné 1. polrok
(sept - jan)
školné 2. polrok
(feb - jún)
poplatok za postupový test prepočet
termín platby pri zápise pri zápise od 1. do 28. feb pri prihlásení sa na test
Dospelí 10 € 125 € 125 € 3,30 € 1,79 € za vyučovaciu hodinu
Študenti do 25 rokov 75 € 75 € 1,07 € za vyučovaciu hodinu
Kurz 3 hod.
týždenne (spolu 105 vyuč. hodín)
zápisné
(každý školský rok)
školné 1. polrok
(sept - jan)
školné 2. polrok
(feb - jún)
poplatok za postupový test prepočet
termín platby pri zápise pri zápise od 1. do 28. feb pri prihlásení sa na test
Dospelí 10 € 94 € 93,50 € 3,30 € 1,79 € za vyučovaciu hodinu
Študenti do 25 rokov 57 € 55,50 € 1,07 € za vyučovaciu hodinu
Kurz 2 hod.
týždenne (spolu 70 vyuč. hodín)
zápisné
(každý školský rok)
školné 1. polrok
(sept - jan)
školné 2. polrok
(feb - jún)
poplatok za postupový test prepočet
termín platby pri zápise pri zápise od 1. do 28. feb pri prihlásení sa na test
Dospelí 10 € 62,50 € 62,50 € 3,30 € 1,79 € za vyučovaciu hodinu
Študenti do 25 rokov 37,50 € 37,50 € 1,07 € za vyučovaciu hodinu