Ponuka kurzov

Ponuku je možné upraviť podľa záujmu poslucháčov.

 

Týždenne štyri vyučovacie hodiny v 1 alebo 2 dňoch. Po ukončení základného kurzu (2. ročník) stredného kurzu (4. ročník) a vyššieho kurzu (6. ročník) možnosť získať osvedčenie. Podmienkou je vyhovieť požiadavkám záverečného testu.

Po 6. ročníku - možnosť vykonať štátnu základnú jazykovú skúšku.

Po 7. ročníku - možnosť vykonať štátnu jazykovú skúšku (základnú alebo všeobecnú).

Počas každého roku štúdia je možnosť získať medzinárodný certifikát City & Guilds v anglickom jazyku alebo Start Deutsch, Goethe-Zertifikat B1, B2 a C1 v nemeckom jazyku. Od januára 2012 rozširujeme ponuku medzinárodných skúšok o TOEICTOEFL.

Letné konverzačné kurzy anglického jazyka

 

v mesiacoch júl, august

denne od 16.00 do 17.30 (v prípade veľkého záujmu aj od 17.30 do 19.hod.)

Mgr. Běla Kaduková 0907 967 574, kbeba@centrum.sk

poplatok 60€

Intenzívne prípravné kurzy na štátne skúšky z AJ.

v rozsahu 40 vyučovacích hodín počas 10 týždňov

Termín: september, január (viď Aktuality)

Cena podľa počtu prihlásených poslucháčov (pri 5 poslucháčoch je cena 103 eur na poslucháča)

Kontakt: Ing. Jarmila Sňahničanová, 0907 355 397, jarmila.sn@gmail.com

English for busy people

Dvojhodinový kurz raz do týždňa je zameraný na jednoduché a efektívne osvojenie si základov gramatiky a slovnej zásoby potrebnej pre každodenný život. Kurz je určený dospelým posluchačom (úroveň A1,t.j. nie úplní začiatočníci), ktorí potrebujú zvládnuť praktické základy jazyka a najmä prehľbiť si svoje komunikačné zručnosti. Po skončení 2-ročného kurzu bude možné plynule pokračovať v iných kurzoch, ktoré naša škola ponúka.

Intenzívny prípravný kurz na štátnu skúšku – termín a obsah po dohode so záujemcami (tel.: 0907 355 397 Ing. Sňahničanová)

Možnosť ukončiť štúdium medzinárodne uznávaným certifikátom podľa dosiahnutej úrovne.

Prihlášku na kurz nájdete pod hlavičkou 'Prijímanie'

Panel Right