Ponuka kurzov

Ponuku je možné upraviť podľa záujmu poslucháčov.

 •  
 • Týždenne štyri vyučovacie hodiny v 1 alebo 2 dňoch. Po ukončení základného kurzu (2. ročník) stredného kurzu (4. ročník) a vyššieho kurzu (6. ročník) možnosť získať osvedčenie. Podmienkou je vyhovieť požiadavkám záverečného testu.
 •  
 • Po 6. ročníku - možnosť vykonať štátnu základnú jazykovú skúšku.
 •  
 • Po 7. ročníku - možnosť vykonať štátnu jazykovú skúšku (základnú alebo všeobecnú).
 •  
 • Počas každého roku štúdia je možnosť získať medzinárodný certifikát City & Guilds v anglickom jazyku alebo Start Deutsch, Goethe-Zertifikat B1, B2 a C1 v nemeckom jazyku. Od januára 2012 rozširujeme ponuku medzinárodných skúšok o TOEICTOEFL.

Letné konverzačné kurzy anglického jazyka

 • v mesiacoch júl, august
 • denne od 16.00 do 17.30 (v prípade veľkého záujmu aj od 17.30 do 19.hod.)
 • Mgr. Běla Kaduková 0907 967 574, kbeba@centrum.sk
 • poplatok 60€

Intenzívne prípravné kurzy na štátne skúšky z AJ.

 • v rozsahu 40 vyučovacích hodín počas 10 týždňov
 • Termín: september, január (viď Aktuality)
 • Cena podľa počtu prihlásených poslucháčov (pri 5 poslucháčoch je cena 103 eur na poslucháča)
 • Kontakt: Ing. Jarmila Sňahničanová, 0907 355 397, jarmila.sn@gmail.com

English for busy people

 • Dvojhodinový kurz raz do týždňa je zameraný na jednoduché a efektívne osvojenie si základov gramatiky a slovnej zásoby potrebnej pre každodenný život. Kurz je určený dospelým posluchačom (úroveň A1,t.j. nie úplní začiatočníci), ktorí potrebujú zvládnuť praktické základy jazyka a najmä prehľbiť si svoje komunikačné zručnosti. Po skončení 2-ročného kurzu bude možné plynule pokračovať v iných kurzoch, ktoré naša škola ponúka.

Intenzívny prípravný kurz na štátnu skúšku – termín a obsah po dohode so záujemcami (tel.: 0907 355 397 Ing. Sňahničanová)


Možnosť ukončiť štúdium medzinárodne uznávaným certifikátom podľa dosiahnutej úrovne.


Prihlášku na kurz nájdete pod hlavičkou 'Prijímanie'