Prihláška na štúdium na Jazykovej škole Trenčín

Výber kurzu...
Jazyk:    Ročník:
Typ kurzu:
Školský rok:
Osobné údaje...
Prosím uveďte Vaše meno s diakritikou.
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Okres:
Najvyš. ukonč. vzdelanie:
Bydlisko...
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Platba...
Dátum Platby:
Suma:
Kontakt...
Tel:
e-mail:
Kandidáti mladší ako 18 rokov uveďte prosím údaje o zákonnom zástupcovi:
Meno:
Priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
Tel:
e-mail:
Odoslaním prihlášky súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. a č.245/2008 Z..z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.