Vyučované jazyky a počet kurzov

Vyučované jazyky a počet kurzov:

  • anglický – 35 kurzov
  • nemecký – 10 kurzov
  • francúzsky – 3 kurzy
  • španielsky – 4 kurzy
  • taliansky – 1 kurz
  • ruský – 1 kurz
  • slovenčina pre cudzincov – 2 kurzy

Organizácia školského roka:


Výročná správa:

  • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016
  • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

Školský poriadok: