Vyučované jazyky

anglický

 • 1. - 7. ročník,
 • prípravné kurzy na základnú a všeobecnú štátnu skúšku,
 • kurzy pre seniorov,
 • Business English – nižšia aj vyššia úroveň,
 • konverzačné kurzy pre mierne pokročilých, pokročilých, kondičný kurz - udržovací,
 • (konverzačné kurzy môžu byť po dohode s poslucháčmi 2- alebo 4-hodinové)
 • kurz prekladania a tlmočenia,

nemecký

 • 1. - 7. ročník
 • prípravné kurzy na štátne skúšky
 • kurzy pre seniorov
 • konverzačné kurzy pre mierne pokročilých, pokročilých, kondičný kurz - udržovací
 • obchodná nemčina
 • kurzy pre deti od 10 do 15 rokov
 • špecializované kurzy pre opatrovateľky (novinka)

francúzsky

 • 1., 2., 3., 4. ročník a konverzácie

španielsky

 • 1., 2., 3., 4., 5. ročník a konverzácie

ruský

 • začiatočníci a pokročilí

taliansky

 • začiatočníci a pokročilí

japonský

 • začiatočníci a pokročilí

švédsky

 • začiatočníci

nórsky

 • začiatočníci

grécky

 • začiatočníci

slovenský pre cudzincov

 • začiatočníci a pokročilí