Zoznam pedagogických pracovníkov:

Vedenie školy:

Vedúci elokovaného pracoviska v meste Prievidza:

Interní učitelia:

Externí učitelia: