Predbežný rozvrh na školský rok 2018/2019

ANGLICKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A Po-Str 16.00-17.30  Vladár    
I.Bž 10-12r.  Ut- Št 14.25-15.55  Vladár   
I.C ŠT 16.00-19.05  Vladár   
II.Až 11-13r. Po-Str 14.25-15.55  Jurčíková 304  
II.B  Str 16.00-19.05 vlani I.C Sňahničanová 202  
II.C ŠT 16.00-19.05 vlani I.D Jurčíková 304  
II.Ež Po-Str 14.00-15.30 IV.ZŠ  9C  
II.Fž 11- 12r. Po-Str 14.25-15.55 vlani II.Až Gajdošová L. 105  
II.G  Po 16.00-19.05 vlani II.C+II.F Melicherová 102  
III.A ŠT 16.00-19.05 vlani III.B+III.D Melicherová   
III.Bž Po-Str 14.25-15.55 vlani IV.Cž Sňahničanová 202  
III.C  Ut 16.00-19.05 vlani III.E Sňahničanová 202  
III.D seniori ŠT 16.00-18.20  Kutalová 205 HD Pre-Int.1 l. 
III.Ež Po-Str 14.25-15.55 vlani II.Bž Šimová 205  
IV.Až Ut- Št 14.25-15.55  Melicherová 102  
IV.B  Po-Str 17.35-19.05 vlani IV.B Vladár   
IV.Cž  Po-Str 14.25-15.55  Vladár   
IV.Dž  Ut- Št 14.25-15.55 vlani IV.Fž Jurčíková 304  
IV.E konverzačný Str 17.35-19.05 vlani IV.G Kaduková   
IV.F Ut 16.00-19.05 vlani V.Bž Melicherová 102  
V.A Po-Str 14.25-15.55 vlani IV.Dž Melicherová 102  
V.B Ut- Št 14.25-15.55 vlani IV.Ež Sňahničanová 202  
VI.A Po-Str 16.00-17.30 príprava na ZŠ (B2) Kaduková 104  
VI.B Po-Str 16.00-17.30 príprava na CAE (C1) Jurčíková 304  
VI.C  ŠT 16.00-19.05  Sňahničanová 202  
VI.D  Po-Str 16.00-17.30 vlani V.A+V.G Šimová 20ť  
VI.E Po 17.35-19.05 konverzačný Kaduková  HD Up-Int.9.l. 
VII.A Po 16.00-19.05 príprava na VŠ Sňahničanová 202  

FRANCÚZSKY JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A  Po-Str 15.00-16.30   Kišová 302  Campus 1 od U1 
II.A  Po-Str 18.00-19.30   Kišová 302  
IV.A Po-Str 16.30.-18.00  Kišová 302  
V.A ŠT 17.00-19.15  Kišová   

JAPONSKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A    Melicherová   
II.A Pi 16.00-19.05  Melicherová 102  

NEMECKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A Pi 16.00-19.05  Tisoňová 105 Schritte Int. od L1 
I.Bž Ut- Št 14.25-15.55  Tisoňová 203  
II.A ŠT 16.00-19.05  Gajdošová L. 105  
II.Bž Ut- Št 14.25-15.55  Tisoňová 203  
III.Až Ut-Št 14.25-15.55 vlani III.Až Gajdošová L. 105  
III.B Ut 16.00-19.05 vlani II.A Hromádková 105  
IV.A  Str 16.00-19.05 valni III.B Gajdošová L. 105  
V.A  Po 16.00-19.05  Gajdošová L. 105   
V.B Po-Str 14.25-15.55  Tisoňová 203  
V.C Po 16.00-19.05 vlani V.C Tisoňová 203  
VI.A Ut- Št 16.00-17.30  Tisoňová 203  
VII.A  Ut-Št  17.35-19.05  príprava na VŠ Tisoňová 203  rôzne materiály  
VII.B Str 16.00-19.05 vlani VI.A Tisoňová 203  

RUSKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A  16.00-19.00     
II.A Ut 16.00-19.05  Riečická   

SLOVENSKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.AS   slovenčina pre cudz.    
III.AS Str 16.00-19.05 slovenčina pre cudz. Kráľová 204  

ŠPANIELSKY JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A Ut 15.30-18.30  Oravcová  Prisma A1+A2 
II.A ŠT 15.30-17.00  Kišová   
II.A  Ut 15.00-16.30   Kišová   
III.A Po-Str 15.30-17.00  Oravcová 304 Prisma A1+A2 L17 
IV.A Po-Str 17.00-18.30  Oravcová   
V.A Ut 16.30-19.30  Kišová 302  

TALIANSKY JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A Ut 16.00-19.05  Králová 204  
II.A Po 16.00-19.05  Kráľová 204 Progetto Italiano  
III.A ŠT 16.00-19.05  Kráľová