štvrtok, 6. mája 2021
 • Dňa  30.4.2021 sa konala písomná časť základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a nemeckého jazyka.

  Výsledky písomnej časti základnej štátnej skúšky z anglického jazyka

  Uspeli:
  Az1/2021
  Az2/2021
  Az3/2021

  Výsledky písomnej časti základnej štátnej skúšky z nemeckého jazyka

  Uspeli:
  Nz2/2021
  Nz3/2021

  Neuspeli:

  Nz 1/2021
  Nz4/2021

  Všetkým úspešným kandidátom písomnej časti blahoželáme a tešíme sa na ústnu časť skúšky, ktorá sa uskutoční v júni. Termín bude upresnený v pozvánke.

  Tých, ktorí neuspeli, povzbudzujeme, aby sa nevzdávali, usilovne študovali a prihlásili sa na ďalší termín štátnych skúšok.
streda, 14. apríla 2021
 • Vážení záujemcovia o základnú štátnu skúšku z anglickeho a nemeckého jazyka

  Rozhodnutím Ministerstva školstva SR z 12.4.2021 dostali jazykové školy s účinnosťou od 19.4.2021 povolenie vykonať štátne jazykové skúšky.

  Písomná časť základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a nemeckého jazyka na Jazykovej škole Trenčín sa uskutoční v piatok 30.4.2021.

  Pozvánka na skúšku bola kandidátom, ktorí sa na skúšku prihlásili, zaslaná mejlom
  .
štvrtok, 8. apríla 2021
 • Vážení záujemcovia o zákládnu štátnu skúšku z anglického a nemeckého jazyka

  Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a stále platné rozhodnutie
  Ministerstva školstva SR(MŠ SR) o prerušení školského vyučovania aj v jazykových školách a v súvislosti s tým, že nemáme do dnešného dňa usmernenie od MŠ SR resp. výnimku od Úradu verejného zdravotníctva SR(ÚVZ SR) o konaní štátnych jazykových skúšok, sme nútení jarný termín  23.4.2021 stanovený pre písomnú časť základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a nemeckého jazyka presunúť na obdobie, keď nám táto výnimka bude udelená resp., keď sa opatrenia v súvislosti s otváraním škôl uvoľnia. Chceme všetkých, ktorí si prihlášku na túto skúšku podali ubezpečiť, že MŠ SR ako aj ÚVZ SR o našej požiadavke vie a bude sa ňou v najbližšom čase zaoberať. Termín písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglickeho a nemeckého jazyka sa nateraz nemení. O všetkých zmenách vás budeme včas informovať aj prostredníctvom vašich vyučujúcich.
streda, 7. apríla 2021
 • Milí poslucháči Jazykovej školy Trenčín

  Aj po skončení veľkonočných prázdnin pokračuje výučba v našej jazykovej škole  online formou. Celková epidemiologická situácia sa mierne zlepšuje a tak k 7.4.2021 v Trenčíne nastúpili do škôl žiaci 1.stupňa ZŠ, deti materských škôl a niektoré končiace ročníky stredných škôl. Všetci ostatní žiaci a študenti, vrátane poslucháčov jazykovej školy podľa nariadenia Ministerstva školstva z 30.3.2021 ostávajú zatiaľ pri dištančnom vzdelávaní.
  Uvidíme, čo najbližšie dni prinesú a ako zhodnotia súčasnú zlepšenú situáciu odborníci a vláda. Chceme dúfať, že pri postupnom uvoľňovaní opatrení bude otváranie škôl prioritou. Veríme, že rovnako my ako vaši učitelia i vy naši poslucháči sa ešte v tomto školskom roku dočkáme prezenčnej výučby a spolu sa v našich triedach
  stretneme.
  O všetkých zmenách vás budeme včas informovať.
  Ostávajte zdraví.

  Vaša jazykovka
streda, 24. marca 2021
 • "Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí."
  Jan Amos Komenský
   
  Deň učiteľov -
  28.3.

  Všetkým mojim milým kolegom učiteľom prajem k ich nadchádzajúcemu sviatku všetko najlepšie, pevné zdravie, optimizmus, veľa dobrých a kreatívnych nápadov a v súkromí najmä podporu a pochopenie svojich blízkych.
pondelok, 22. marca 2021
 • Všetkým poslucháčom jazykovej školy oznamujeme, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.4.2021 a končia v utorok 6.1.2021. V tomto čase nebude prebiehať online vyučovanie.

  Prajeme všetkým našim milým poslucháčom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a opäť sa tešíme v našich kurzoch od stredy 7.4.2021.
streda, 17. marca 2021
 • Všetkým záujemcom o štátne jazykové skúšky oznamujeme, že termín odovzdania prihlášok na jarný termín je do 31.3.2021.
  V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.
Nový web - ukážka