►►► Rozvrh na školský rok 2020/2021 .

Viac info ...

ANGLICKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A 
Ut 
16.00-19.05 
 
Melicherová 
B102 
NHw.El L5 
II.C 
Po-Str 
17.35-19.05 
 
Melicherová 
B102 
NHw.Pre-int L1 
III.A žiaci 
Po-Str 
14.25-15.55 
 
Bočák 
B103 
NHw.Pre-int L9 
III.B žiaci 
Ut-Štv 
14.25-15.55 
 
Sňahničanová 
B202 
NHw.Pre-int L4 
III.C 
Štv 
16.00-19.05 
 
Melicherová 
B102 
NHw.Pre-int L8 
IV.A 
Str 
16.00-19.05 
 
Sňahničanová 
B202 
NHw.-Int L1 
IV.B žiaci 
Po-Str 
14.25-15.55 
 
Šimová 
B105 
NHw.-Int L8 
V.A 
Ut 
16.00-19.05 
 
Sňahničanová 
B202 
NHw.Up L1 
V.B žiaci 
Po-Str 
14.25-15.55 
 
Sňahničanová 
B202 
NHw.-Int L9 
V.C žiaci 
Ut-Štv 
14.25-15.55 
 
Melicherová 
B102 
NHw.Up L1 
V.D žiaci 
Str 
17.35-19.05 
konverzačný 
Kaduková 
B103 
TE-Int L2 
V.E žiaci 
Po-Str 
16.00-17.35 
 
Šimová 
B 105 
NHw.Up L1 
V.F žiaci 
Po-Str 
14.25-15.55 
 
Melicherová 
B102 
STF-Up L10 
VI.A žiaci 
Ut-Štv 
14.45-15.15 
 
Jurčíková 
B105 
NHw.Up L9 
VI.B žiaci 
Po-Str 
16.00-17.30 
 
Melicherová 
B102 
NHw.Up L7 
VII.A 
Po 
16.00-19.05 
príprava ZŠ/VŠ 
Sňahničanová 
B202 
Štátnicové témy 
VII.B 
Štv 
16.00-18.20 
neštátnicový 
Sňahničanová 
B202 
NHw.Ad L5 
VII.C 
Po 
17.35-19.05 
konverzačný 
Kaduková 
B103 
TE-up L2 

FRANCÚZSKY JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
IV.A 
Str 
16.00-19.05 
 
Kišová 
B204 
Campus2 L5 

JAPONSKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A+II.A 
Pia 
16.00-19.05 
 
Melicherová 
B102 
SHIN NIHONGO NO KISO; MINNA NO NIHONGO 

NEMECKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
III.A 
Ut 
16.00-19.05 
 
Tisoňová 
B203 
Schitte3 L7 
V.B žiaci 
Ut-Štv 
14.25-15.55 
 
Tisoňová 
B203 
Ausblick B1+L4 
VI.A 
Štv 
16.00-19.05 
 
Tisoňová 
B203 
Sicher B2.1 L5 
VII.A 
Po 
16.00-19.05 
príprava na VŠ 
Tisoňová 
B203 
Štátnicové témy 
VII.B žiaci 
Po-Str 
14.25-15.55 
 
Tisoňová 
B203 
Ausblick B2 L9 
VII.C 
Str 
16.00-19.05 
 
Tisoňová 
B203 
Sicher B2.2 L11 

SLOVENSKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
zač/pokročilí 
Po 
16.00-18.20 
teraz neprebieha 
Jurčacková 
B104 
Krížom krážom A1 

ŠPANIELSKY JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A 
Štv 
15.30-17.00 
 
Kišová 
B204 
Prisma A1+A2 L4 
I.A 
Ut 
15.00-16.30 
 
Kišová 
B204 
Prisma A1+A2 L4 
II.A 
Po 
16.00-19.05 
 
Kišová 
B204 
Prisma A1+A2 L11 
III.A 
Ut 
16.30-19.30 
 
Kišová 
B204 
Prisma A1+A2 L19/Aventura 3 
V.A 
Štv 
17.00-19.15 
 
Kišová 
B204 
Tema a Tema L5 

TALIANSKY JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
II.A 
Ut 
16.00-19.05 
k 1.2. zrušený 
Jurčacková 
B104 
Progetto Italiano 
►►► Rozvrh na školský rok 2019/2020 .

Viac info ...

ANGLICKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A 
Pon- St 
17.35-19.05 
 
Melicherová 
B102 
Hw. El. 1 L 
II.A žiaci 
Pon- St 
14.25-15.55 
 
Bočák 
B103 
Hw.El. 8.L 
II.B žiaci 
Ut-Št 
14.25-15.55 
 
Bočák 
B104 
Strf El. 9.L 
II.C 
Št 
16.00-19.05 
 
Melicherová 
B102 
Hw. El. 9.L 
III.A 
Pon- St 
16.00-17.30 
Prievidza 
Divékyová 
24 
Solutions pre-int 
III.A 
St 
16.00-19.05 
 
Sňahničanová 
B202 
Hw. Pre-int. 4.L 
III.B žiaci 
Po-St 
14.25-15.55 
 
Šimová 
B104 
Hw. Pre-int. 5. L 
IV.A 
Ut 
16.00-19.05 
 
Sňahničanová 
B202 
Hw. Int.6.L 
IV.B žiaci 
Po-St 
14.25-15.55 
 
Sňahničanová 
B202 
Hw. Pre-int. 9. L 
IV.C žiaci 
Ut-Št 
14.25-15.55 
 
Melicherová 
B102 
Strf.Pre-Int.12.L. 
IV.D 
St 
17.35-19.05 
konverzačný 
Kaduková 
B103 
Hw. Int.11.L 
IV.E žiaci 
Po-St 
16.00-17.30 
 
Šimová 
B105 
Hw.Pre-Int.10.L 
IV.F žiaci 
Po-St 
14.25-15.55 
 
Melicherová 
B102 
Strf Int. 9.L 
V.A žiaci 
Ut-Št 
14.25-15.55 
 
Jurčíková 
B103 
Hw. Int.10.L 
V.B 
Ut 
16.00-19.05 
zrušený od 1.2.2020. 
Melicherová 
B102 
Hw. Up. 1.L 
VI.A žiaci 
Po-St 
16.00-17.30 
 
Melicherová 
B102 
Strf Up-Int. 5.L 
VI.B 
Ut-Št 
14.25-15.55 
príprava na ZŠ 
Sňahničanová 
B202 
Hw. Up. 8.L 
VI.C 
Pon 
17.35-19.05 
konverzačný 
Kaduková 
B103 
Hw Up.11.L 
VII.A 
Pon 
16.00-19.05 
príprava na VŠ 
Sňahničanová 
B202 
 
VII.B 
Št 
16.00-18.20 
neštátnicový 
Sňahničanová 
B202 
 

FRANCÚZSKY JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
III.A 
St 
16.00-19.05 
 
Kišová 
B204 
Campus1 U 10 

JAPONSKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
II.A 
Pi 
16.00-19.05 
 
Melicherová 
B102 
 

NEMECKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
II.A 
Ut 
16.00-19.05 
 
Tisoňová 
B203 
Schritte I 10.L 
IV.B žiaci 
Ut-Št 
14.25-15.55 
 
Tisoňová 
B203 
PingPong 3 11.L 
V.A 
Št 
16.00-19.05 
 
Tisoňová 
B203 
Schritte 6 11.L 
VI.A 
Pon 
16.00-19.05 
 
Tisoňová 
B203 
SicherB2.1 5.L 
VI.B žiaci 
Pon- St 
14.25-15.55 
 
Tisoňová 
B203 
AusBlickB2.1 2.L 
VII.A 
St 
16.00-19.05 
príprava na VŠ 
Tisoňová 
B203 
 

SLOVENSKÝ JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
zač.+pokročilí 
Pon 
16.00-18.15 
 
Jurčacková 
B104 
Krížom krážom 

ŠPANIELSKY JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A 
Pon 
16.00-19.05 
 
Kišová 
B204 
Prisma A1+A2 
I.B 
Pon 
16.00-19.05 
 
Klimešová 
B205 
Prisma A1+A2 
II.A 
Ut 
16.30-19.30 
 
Kišová 
B204 
Prisma A1 + A2 U 8 
III.A 
Št 
15.30-17.00 
 
Kišová 
B204 
Prisma A1 + A2 U 17 
III.A 
Ut 
15.00-16.30 
 
Kišová 
B204 
Prisma A1+A2 
V.A 
Št 
17.00-19.15 
 
Kišová 
B204 
Pr A1+A2, Aventura3 

TALIANSKY JAZYK

TriedaDeňHodinaPoznámkaVyučujúciMiestnosťUčebnica
I.A 
Ut 
16.00-19.05 
 
Jurčacková 
B105 
 
IV.A 
Št 
16.00-18.20 
 
Kráľová 
B205